Pomagamy wyrównać szanse

przeciwdziałamy ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Udzielamy pomocy finansowej i wsparcia niefinansowego potrzebującym osobom i instytucjom
działającym na rzecz opieki nad dziećmi.

Więcej

Fundacja LION HEART
powstała z potrzeby Serca

Nawet największa wyprawa zaczyna się od pierwszego kroku.

Ponieważ możemy, ponieważ chcemy, ponieważ dano nam taką szanse, chcemy pomagać w miarę naszych mozliwości tym, którzy z różnych przyczyn potrzebują wsparcia.

Z racji naszych doświadczeń życiowych swoją pomoc kierujemy do wyjątkowych, wymagających większego poświęcenia i miłości, niesamowitych ludzi.

Więcej

Nasze cele

Staramy się pomagać w następujacych obszarach:

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU

dofinansowanie placówek wychowawczych i schronisk dla młodzieży

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Promocja aktywnosci fizycznej, zdrowej rywalizacji, dofinansowanie aktywności

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Zakup podręczników i innych pomocy szkolnych, pomoc przy pozyskiweaniu stypendiów

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI

Organizowanie i udział w finansowaniu róznych form letnich i zimowych wyjazdów.

Kim jesteśmy

Poznaj nas bliżej

Lidia Brzozowska

Prezes Zarządu

Monika Krasuska

Członkini Zarządu